Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506872100/0099

Uzatvorená dňa 05.11.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba rodinného domu“ na pozemku registra „C“ KN parc. č. 22090, LV č. 1040, k.ú. Trnávka
Dátum uzatvorenia: 05.11.2021
Dátum zverejnenia: 05.11.2021
Dátum účinnosti: 06.11.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 5.11.2021 | Počet zobrazení: 244
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.