Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07 83 0347 21 00

Nájom nebytových priestorov vo výmere 127,67 m² nachádzajúcich sa na prízemí stavby so vstupom z Laurinskej ulice č. 5, súpis. č. 135, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 5, a nebytového priestoru vo výmere 5,25 m² nachádzajúceho sa na prízemí stavby so vstupom z nádvoria na Uršulínskej ulici č. 6, súpis. č. 440, na pozemku registra „C“ KN parc. č. 3, zapísané na LV č. 1656, vedenom pre k.ú. Staré Mesto, v okrese Bratislava I, obec Mestská časť Bratislava – Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 04.11.2021
Dátum zverejnenia: 04.11.2021
Dátum účinnosti: 05.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

 

Aktualizácia: 4.11.2021 | Počet zobrazení: 1055
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.