Kúpna zmluva č. 4 02 0040 21

Predmetom kúpnej zmluvy je prevod vlastníckeho práva nehnuteľností – pozemkov reg. C KN parc. č. 2680/33 a 2680/34 v k. ú. Ružinov, LV č. 7868.
Dátum uzatvorenia: 20.10.2021
Dátum zverejnenia: 03.11.2021
Dátum účinnosti: 04.11.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 3.11.2021 | Počet zobrazení: 850
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.