KÚPNA ZMLUVA Č. 59/2021/SMI

Kúpna zmluva č. 59/2021/SMI, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Rača, parc. reg. „C“, v podiele 1/1, parc. č. 17332/40 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 16 m2, zapísaná na LV č. 65 a parc. reg. „C“, v podiele 1/16, parc. č. 17332/75 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 180 m2, zapísané na LV č. 10850.
Dátum uzatvorenia: 27.10.2021
Dátum zverejnenia: 29.10.2021
Dátum účinnosti: 30.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 29.10.2021 | Počet zobrazení: 1057
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.