Kúpna zmluva č. 86/2021/KZ

Kúpna zmluva č. 86/2021/KZ, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Vajnory, parc. reg. „C“ parc. č. 2900/6 – záhrada, vo výmere 177 m2 a parc. č. 2900/27 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 31 m2, zapísané na LV č. 2.
Dátum uzatvorenia: 27.10.2021
Dátum zverejnenia: 29.10.2021
Dátum účinnosti: 30.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 29.10.2021 | Počet zobrazení: 955
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.