Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506812100/0099

Uzatvorená dňa 28.10.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia NN prípojky k stavbe ,,PRÍPOJKA NN PRIBYLSKÝ“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 3159, parc. č. 3330, parc. č. 3175/54, LV č. 1, k.ú. Dúbravka
Dátum uzatvorenia: 28.10.2021
Dátum zverejnenia: 28.10.2021
Dátum účinnosti: 29.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 28.10.2021 | Počet zobrazení: 223
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.