Kúpna zmluva č. 04 88 0658 21 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0658 21 00, predmetom ktorej je pozemok reg. C KN parc. č. 2170/26 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4 m2, k. ú. Dúbravka, odčlenený GP č. G1-1711/2020 od pozemku reg. EKN parc. č. 2990/4, k. ú. Dúbravka, LV č. 5920.
Dátum uzatvorenia: 26.10.2021
Dátum zverejnenia: 28.10.2021
Dátum účinnosti: 29.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 28.10.2021 | Počet zobrazení: 1264
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.