Kúpna zmluva č. 04 88 0654 21 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0654 21 00, uzatvorená medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Hanou Naňovou, predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva k stavbe garáže so súpis č. 8927, zapísanej na LV č. 1 nachádzajúcej sa na pozemku registra „C“ KN parc. č. 275/14 v k. ú. Ružinov, obec Bratislava-Ružinov, Okres Bratislava II.
Dátum uzatvorenia: 26.10.2021
Dátum zverejnenia: 27.10.2021
Dátum účinnosti: 28.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 27.10.2021 | Počet zobrazení: 1090
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.