Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505472100/0099

Zmluva uzatvorená dňa 25.10.2021 za účelom uloženia stavebných objektov - SO 01 Rekonštrukcia rozvodu NN a SO 02 Distribučné rozvody NN k stavbe „Bratislava, Matúškova ulica - Distribučné rozvody“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 7244/1, 21675/1 a reg. E-KN parc. č. 6506, 21675 v k.u. Vinohrady.
Dátum uzatvorenia: 25.10.2021
Dátum zverejnenia: 25.10.2021
Dátum účinnosti: 26.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 25.10.2021 | Počet zobrazení: 221
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.