Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505782100/0099

Zmluva uzatvorená dňa 25.10.2021 za účelom uloženia NN káblových rozvodov k stavbe „Rodinný dom“ na pozemku reg. E-KN parc. č. 15472/6 v k.u. Nivy.
Dátum uzatvorenia: 25.10.2021
Dátum zverejnenia: 25.10.2021
Dátum účinnosti: 26.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 25.10.2021 | Počet zobrazení: 229
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.