Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286504862100/0099

uzatvorená za účelom uloženia stavebných objektov IO 200 Preložka NN rozvodov, IO 205 Preložka telekomunikačných vedení a IO 800 Vonkajšie silnoprúdové rozvody, prípojka VN k stavbe "Novostavba administratívnej budovy THE MILL, Mlynské Nivy - Plynárenská, Bratislava", na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21815, 21844/2, k.ú. Nivy
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001342
Dátum uzatvorenia: 21.10.2021
Dátum zverejnenia: 21.10.2021
Dátum účinnosti: 22.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 21.10.2021 | Počet zobrazení: 230
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.