ZMLUVA O NÁJME POZEMKU č. 08 83 0398 21 00

Nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1669/92, k. ú. Karlova Ves, vo výmere 4 m², za účelom zriadenia komunitného kompostoviska.
Dátum uzatvorenia: 13.10.2021
Dátum zverejnenia: 20.10.2021
Dátum účinnosti: 21.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 20.10.2021 | Počet zobrazení: 1129
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.