Kúpna zmluva č. 92/2021/KZ

Kúpna zmluva č. 92/2021/KZ, ktorej predmetom je predaj novovytvoreného pozemku v k. ú. Vajnory, a to pozemkov registra „C“ KN, parc. č. 2843/18 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 22 m², odčlenený geometrickým plánom č. 41/2021, zo dňa 13.04.2021, od pozemku reg. „C“ KN, parc. č. 2843/1 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 4109 m², zapísaný na LV č. 2.
Dátum uzatvorenia: 15.10.2021
Dátum zverejnenia: 19.10.2021
Dátum účinnosti: 20.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 
     
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 19.10.2021 | Počet zobrazení: 1266
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.