Kúpna zmluva č. 05 88 06 59 21 00

Kúpna zmluva č. 05 88 06 59 21 00, ktorej predmetom je kúpa nehnuteľnosti v k. ú. Rača, a to pozemkov registra „E“ katastra nehnuteľností, zapísané na LV č. 12805, a to: parc. č. 1618/1 – vinica, vo výmere 155 m², parc. č. 1618/2 – zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 50 m², parc. č. 1620 – ostatná plocha, vo výmere 183 m².
Dátum uzatvorenia: 14.10.2021
Dátum zverejnenia: 15.10.2021
Dátum účinnosti: 16.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 15.10.2021 | Počet zobrazení: 1043
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.