Kúpna zmluva č. 04 88 0633 21 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0633 21 00, ktorej predmetom je predaj nehnuteľnosti v k. ú. Trnávka, a to novovytvoreného pozemku registra „C“ mapy katastra nehnuteľností parc. č. 14839/3 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 72 m², nachádzajúci sa v okrese Bratislava II, obec BA-m.č. Ružinov, k. ú. Trnávka v celosti do svojho vlastníctva.
Dátum uzatvorenia: 14.10.2021
Dátum zverejnenia: 14.10.2021
Dátum účinnosti: 15.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

 

Aktualizácia: 14.10.2021 | Počet zobrazení: 1156
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.