Dodatok č. 1/2021 Zmluve o odvádzaní vôd z povrchového odtoku číslo ZV 7022

Dohoda zmluvných strán na rozšírení poskytovaných služieb uvedených v čl. II. Predmet zmluvy a pridať predmet zmluvy „odvádzanie a čistenie vôd z povrchového odtoku“ pre parkovisko na Černyševského ulici, 851 01 Bratislava, parc. č. 4690/18, k.ú. Petržalka, pôvodné odberné miesto OM00130801 v celkovej ploche 553 m² zaradených do kategórie B – povrchu plochy, ktoré je uvedené v zozname veľkosti plôch komunikácií ako aj v rozpise plôch pre Petržalku a je súčasťou prílohy č.1 tohto Dodatku
Číslo dodatku zmluvy: MAGTS2100217
Dátum uzatvorenia: 29.09.2021
Dátum zverejnenia: 12.10.2021
Dátum účinnosti: 13.10.2021
Oddelenie správy komunikácií
 

 

Odkazy

 

Aktualizácia: 12.10.2021 | Počet zobrazení: 1443
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.