ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB - „Realizácia činnosti projektového manažmentu, inžinierskej činnosti a stavebného a technického dozoru projektu výstavby „Rozšírenie Harmincovej na 4 - pruh“

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky na zákazku „Realizácia činnosti projektového manažmentu, inžinierskej činnosti a stavebného a technického dozoru projektu výstavby „Rozšírenie Harmincovej na 4 - pruh“.
Číslo zmluvy: MAGTS2100210
Dátum uzatvorenia: 11.10.2021
Dátum zverejnenia: 11.10.2021
Dátum účinnosti: 12.10.2021
Sekcia výstavby
 

 
 
    
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 11.10.2021 | Počet zobrazení: 1422
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.