Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505492100/0099

Uloženie stavebných objektov SO.S.07 Vodovod, SO.S.09 Splašková kanalizácia, SO.S.13 STL plynovod a SO.S.21 Slaboprúdové rozvody k stavbe "Rekonštrukcia a dostavba výrobných hál Matador", na pozemku reg. C-KN parc. č. 3703, k.ú. Petržalka.
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001336
Dátum uzatvorenia: 11.10.2021
Dátum zverejnenia: 11.10.2021
Dátum účinnosti: 12.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 
     
 

Aktualizácia: 11.10.2021 | Počet zobrazení: 244
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.