Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0573 21 00

Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0573 21 00, ktorej predmetom je prenájom nebytových priestorov vo výmere 309,40 m² v stavbe súp. čís. 1188 postavenej na pozemkoch parc. č. 2885 a parc. č. 2886, k. ú. Dúbravka.
Dátum uzatvorenia: 05.10.2021
Dátum zverejnenia: 07.10.2021
Dátum účinnosti: 08.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Aktualizácia: 7.10.2021 | Počet zobrazení: 1062
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.