Zmluva o nájme pozemku č. 18 88 0563 21 00

Zmluva o nájme pozemku č. 18 88 0563 21 00, ktorej predmetom je nájom pozemku reg. „E“ parc. č. 1139/100 – orná pôda vo výmere 103 m2, k. ú. Záhorská Bystrica, LV č. 2975
Dátum uzatvorenia: 24.09.2021
Dátum zverejnenia: 07.10.2021
Dátum účinnosti: 08.10.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 7.10.2021 | Počet zobrazení: 1076
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.