Zmluva o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505212100

uzatvorená za účelom uloženia stavebného objektu SO E 501 Prípojka VN pre TS zariadenia staveniska v rámci stavby "Bratislavské podhradie-Vydrica" na pozemku reg. "C" KN parc.č. 21462/7 v k. ú. Staré Mesto
Číslo zmluvy: OKDS VB 00000772
Dátum uzatvorenia: 04.10.2021
Dátum zverejnenia: 04.10.2021
Dátum účinnosti: 05.10.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 4.10.2021 | Počet zobrazení: 254
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.