Zmluva o spolupráci k zapojeniu sa do programu Adopcia zelene

Predmetom tejto zmluvy je zapojenie sa do programu „Adopcia zelene” na časti parc. č. 2236/1 o výmere 680 m2 a na časti parc. č. 2236/5 o výmere 430 m2, registra „C“ KN v k. ú. Záhorská Bystrica, uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Starostlivosť o zeleň na pozemku v zmysle zmluvy.
Zmluva je bezodplatná.
Číslo zmluvy: MAGBO2100069
Dodávateľ: Juraj Szabo, Hargašova 4, 84106 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 23.09.2021
Dátum zverejnenia: 30.09.2021
Dátum účinnosti: 01.10.2021
Dátum platnosti: 01.10.2024
Oddelenie tvorby mestskej zelene
 

 
 


 

Aktualizácia: 30.9.2021 | Počet zobrazení: 3058
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Darovacie zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.