Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0545 21 00

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0545 21 00, predmetom ktorej je zriadenie vecného bremena práva prechodu a prejazdu motorovými vozidlami cez časť pozemku registra „E“ KN, parc. č. 349/2, v k. ú. Vajnory.
Dátum uzatvorenia: 16.09.2021
Dátum zverejnenia: 24.09.2021
Dátum účinnosti: 25.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

 

Aktualizácia: 24.9.2021 | Počet zobrazení: 330
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.