Kúpna zmluva č. 4 02 0005 21

KZ č.4 02 0005 21 , predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemok pod garážou registra „C“, parc.č.1349/13,k.ú.Ružinov vo výmere 18 m2 a pozemok priľahlý parc.č. 1349/88 vo výmere 23 m2, kúpna cena: 1499,98 eur, z toho pre hl. mesto : 749,99 eur. Kupujúci: Ing. Igor Fehér. KZ bola podpísaná kupujúcim 03.09.2021, zverejnená na webe mestskej časti Bratislava-Ružinov 07.09.2021.
Dátum uzatvorenia: 03.09.2021
Dátum zverejnenia: 16.09.2021
Dátum účinnosti: 17.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 16.9.2021 | Počet zobrazení: 583
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.