Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286505142100/0099

uloženie SO 02 - dažďová kanalizácia a vsakovacia nádrž k stavbe "Obnova garážového domu Ferdiša Kostku", na pozemkoch registra C-KN parc. č. 1674/1 a 1674/228, k.ú. Karlova Ves
Číslo zmluvy: OKDSVBZ 00001327
Dátum uzatvorenia: 14.09.2021
Dátum zverejnenia: 14.09.2021
Dátum účinnosti: 15.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 


 

Aktualizácia: 14.9.2021 | Počet zobrazení: 233
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.