Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0445 21 00

Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0445 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1190/1, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku
Dátum uzatvorenia: 09.09.2021
Dátum zverejnenia: 09.09.2021
Dátum účinnosti: 10.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 9.9.2021 | Počet zobrazení: 734
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.