Kúpna zmluva č. 4 02 0013 21

KZ č.4 02 0013 21, predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemku pod garážou registra „C“, parc.č.1349/14, k.ú.Ružinov vo výmere 17 m2 a pozemok priľahlý parc.č. 1349/100 vo výmere 1 m2, kúpna cena: 1145,89 eur, z toho pre hl.mesto : 572,94 eur. Kupujúci: Mgr.Ľubica Joštová. KZ bola podpísaná kupujúcim 25.08.2021, zverejnená na webe mestskej časti Bratislava- Ružinov 25.08.2021
Dátum uzatvorenia: 25.08.2021
Dátum zverejnenia: 08.09.2021
Dátum účinnosti: 09.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.9.2021 | Počet zobrazení: 831
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.