Kúpna zmluva č. 4 02 0014 21

KZ č.4 02 0014 21, predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti – pozemku pod garážou registra „C“, parc.č.1349/18,k.ú.Ružinov vo výmere 6m2, kúpna cena: 400,02 eur, z toho pre hl.mesto : 200,01 eur. Kupujúci: Jozef Trandžík a Jarmila Trandžíková. KZ bola podpísaná kupujúcimi 24.08.2021, zverejnená na webe mestskej časti Bratislava-Ružinov 25.08.2021
Dátum uzatvorenia: 24.08.2021
Dátum zverejnenia: 08.09.2021
Dátum účinnosti: 09.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 8.9.2021 | Počet zobrazení: 718
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.