Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286506962000/0099

Dodatok je uzatvorený za účelom doplnenia katastrálnej mapy s vyznačením alternatívnej trasy uloženia inžinierskej siete – vodovod DN 400 k stavbe „Golfvillage“ na pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností vedenom v katastrálnom území Petržalka parc.č. 3026/3.
Číslo dodatku zmluvy: OKDSVBZ00001184
Dátum uzatvorenia: 06.09.2021
Dátum zverejnenia: 06.09.2021
Dátum účinnosti: 07.09.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 

Aktualizácia: 6.9.2021 | Počet zobrazení: 357
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.