Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0467 21 00

Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0467 21 00, ktorej predmetom je nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1336/12, k. ú. Dúbravka, vo výmere 4 m², za účelom užívania prístupovej plochy pred nebytovým priestorom v obytnom dome na Fedákovej ulici č. 18.
Dátum uzatvorenia: 26.08.2021
Dátum zverejnenia: 31.08.2021
Dátum účinnosti: 01.09.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Aktualizácia: 31.8.2021 | Počet zobrazení: 1310
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Výpožička majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.