Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504832100

Zmluva uzatvorená dňa 27.08.2021 za účelom uloženia stavebných objektov – SO 11 Prípojka vody – Veža administratíva, SO 14 Prípojky splaškovej kanalizácie – Veža administratíva a SO 30 Prípojka plynu k stavbe „Polyfunkčný komplex Klingerka“ na pozemkoch reg. C-KN parc. č. 21796/1 a 21797 v k.ú. Nivy
Dátum uzatvorenia: 27.8.2021
Dátum zverejnenia:27.8.2021
Dátum účinnosti: 28.8.2021
 

 
 
  
 

Aktualizácia: 27.8.2021 | Počet zobrazení: 372
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.