Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0422 21 00

Časť pozemkov registra „C“ KN v Bratislave, k. ú. Vrakuňa a to, parc. č. 3553/10 - ostatná plocha vo výmere 713 m², zapísané na LV č. 1 a parc. č. 3553/42 ostatná plocha vo výmere 348 m².
Dátum uzatvorenia: 24.8.2021
Dátum zverejnenia: 25.8.2021
Dátum účinnosti: 26.8.2021
 

 
 
  
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 25.8.2021 | Počet zobrazení: 1145
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.