DOHODA O SKONČENÍ NÁJMU NEHNUTEĽNOSTI prenajatej Zmluvou o nájme pozemku č. 08 83 1171 18 00

ukončenie nájmu pozemku registra „C“, parc. č. 11370/4 s výmerou 17 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, k. ú. Nové Mesto, zapísaného na LV č. 1, ku dňu 19.11.2020
Dátum uzatvorenia: 12.8.2021
Dátum zverejnenia: 24.8.2021
Dátum účinnosti: 25.8.2021
 

 
 
  
 

 

Aktualizácia: 24.8.2021 | Počet zobrazení: 1234
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.