ZMLUVA O NAJME POZEMKU č. 08-83-0410-21-00

uzatvorenie Zmluvy o nájme časti pozemku registra „C“ KN, parc. č. 5194/1, katastrálne územie: Petržalka, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 597 m2 za účelom umiestnenia a prevádzkovania malého kultúrneho centra vo vyhradenom vozni električky T3 – kultúrnom prostriedku na Tyršovom nábreží v Bratislave za nájomné vo výške 1,00 Eur/ročne/ za celý predmet nájmu.
Dátum uzatvorenia: 20.8.2021
Dátum zverejnenia: 23.8.2021
Dátum účinnosti: 24.8.2021
 

 
 
  
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 23.8.2021 | Počet zobrazení: 1391
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.