Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0448 21 00

Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0448 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1195/1, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku.

Dátum uzatvorenia: 23.8.2021
Dátum zverejnenia: 23.8.2021
Dátum účinnosti: 24.8.2021
 

 
 
  
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 23.8.2021 | Počet zobrazení: 656
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.