Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0465 21 00

Nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 2244/4, k. ú. Petržalka, vo výmere 25 m², za účelom užívania kontajnerového stojiska k bytovému domu Beňadická 17 a 19 v Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 17.08.2021
Dátum zverejnenia: 19.08.2021
Dátum účinnosti: 20.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Aktualizácia: 19.8.2021 | Počet zobrazení: 1439
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.