Dohoda o ukončení zmluvy č. B-05/2008 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. m. SR Bratislavy

Ukončenie Zmluvy č. B-05/2008 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,
bezodplatné
Zmluvná strana (dodávateľ):Juraj Varga, podnikateľ, IČO: 11679221
Dátum uzatvorenia: 09.08.2021
Dátum zverejnenia: 18.08.2021
Dátum účinnosti: 19.08.2021
Sekcia životného prostredia
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 18.8.2021 | Počet zobrazení: 1564
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.