Kúpna zmluva č. 0488 0511 2100

Kúpna zmluva č. 0488 0511 2100, predmetom ktorej je pozemok reg. C KN parc. č. 3414/29 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 19 m2, k. ú. Lamač, odčlenený GP č. 79 – 1/2019 od pozemku reg. „E“ KN parc. č. 333/101, k. ú. Lamač, LV č. 3758
Dátum uzatvorenia: 28.07.2021
Dátum zverejnenia: 18.08.2021
Dátum účinnosti: 19.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 18.8.2021 | Počet zobrazení: 918
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.