Kúpna zmluva č. 04 88 0403 21 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0403 21 00, predmetom ktorej je pozemok reg. C KN parc. č. 1874/5 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 4 m2, k. ú. Záhorská Bystrica, odčlenený GP č. 25/2018 od pozemku reg. „E“ parc. č. 652/2, k. ú. Záhorská Bystrica, LV č. 7186
Dátum uzatvorenia: 10.08.2021
Dátum zverejnenia: 16.08.2021
Dátum účinnosti: 17.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 16.8.2021 | Počet zobrazení: 654
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.