Zmluva o spolupráci k zapojeniu sa do programu Adopcia zelene

Predmetom tejto zmluvy je zapojenie sa do programu „Adopcia zelene” na parc. č. 1669/92, registra „C“ KN v k. ú. Karlova Ves, uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky
Číslo zmluvy: MAGBO2100065
Dátum uzatvorenia: 13.08.2021
Dátum zverejnenia: 16.08.2021
Dátum účinnosti: 17.08.2021
Oddelenie tvorby mestskej zelene
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 16.8.2021 | Počet zobrazení: 1336
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.