Zmluva o nájme nebytových priestorov a pozemku č. 07 83 0424 21 00

Predmet zmluvy: nájom nebytových priestorov vo výmere podlahovej plochy 153,00 m² nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 16948/29 a nebytových priestorov vo výmere podlahovej plochy 347,00 m² nachádzajúcich sa v stavbe súpis. č. 4312 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 16948/26, a časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 16948/2 o výmere 417,60 m² na Technickej 6 v Bratislave, k. ú. Trnávka, zapísané na LV č. 869
Dátum uzatvorenia: 03.08.2021
Dátum zverejnenia: 09.08.2021
Dátum účinnosti: 10.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 9.8.2021 | Počet zobrazení: 580
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.