Zmluva o nájme pozemku č. 08 83 0456 21 00

Predmetom zmluvy je : nájom časti pozemku registra „C“ KN parc. č. 1212/1, k. ú. Dúbravka, vo výmere 25 m², za účelom vybudovania kontajnerového stojiska k bytovému domu Homolova 6 a k bytovému domu Homolova 8
Dátum uzatvorenia: 04.08.2021
Dátum zverejnenia: 06.08.2021
Dátum účinnosti: 07.08.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 6.8.2021 | Počet zobrazení: 1557
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.