Zmluva o zriadení vecného bremena č. 286504262100

Zmluva uzatvorená dňa 30.07.2021 za účelom zriadenia vecného bremena zriadenia, uloženia, užívania, prevádzkovania, opravy a odstránenia stavebných objektov – SO 03.B prípojka vody, SO 04.C prípojka kanalizácie a SO 05.A horúcovodná prípojka pre stavbu ,,DISCOVERY TOWER“ na pozemkoch registra „C“ KN parc. č. 21844/2 a 21844/55 v k.ú. Nivy

Dátum uzatvorenia: 30.07.2021
Dátum zverejnenia: 30.07.2021
Dátum účinnosti: 31.07.2021
Oddelenie dopravných povolení
 

 
 
       
 

Aktualizácia: 30.7.2021 | Počet zobrazení: 380
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.