Zmluva o nájme nebytového priestoru č. 07 83 0388 21 00

nájom nebytových priestorov č. 1, 2 a 6 bývalej Lekárne U Salvatora, v stavbe so súpisným číslom 254 na pozemku registra „C“ KN parc. č. 494 na Panskej ulici č. 35 v Bratislave, v k. ú. Staré Mesto.

Dátum uzatvorenia: 28.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 
     
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 29.7.2021 | Počet zobrazení: 837
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom nebytových priestorov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.