Kúpna zmluva č. 04 88 0385 21 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0385 21 00, ktorej predmetom sú pozemky reg. C KN v k. ú. Lamač, parc. č. 2813/2 – zastavaná plochy a nádvorie vo výmere 18 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1 a parc. č. 2813/3 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 18 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1

Dátum uzatvorenia: 27.07.2021
Dátum zverejnenia: 29.07.2021
Dátum účinnosti: 30.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 
    
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 29.7.2021 | Počet zobrazení: 575
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.