Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0442 21 00

Kúpna zmluva a Zmluva o zriadení vecného bremena č. 04 88 0442 21 00, ktorej predmetom je predaj pozemku registra „C“ KN parc. č. 1190/2, k. ú. Dúbravka a zriadenie vecného bremena na tomto pozemku.

Dátum uzatvorenia: 26.07.2021
Dátum zverejnenia: 26.07.2021
Dátum účinnosti: 27.07.2021
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 26.7.2021 | Počet zobrazení: 685
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.