Kúpna zmluva č. 04 88 0386 21 00

Kúpna zmluva č. 04 88 0386 21 00, ktorej predmetom sú pozemky reg. C KN v k. ú. Dúbravka, parc. č. 2245 – zastavaná plochy a nádvorie vo výmere 623 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1 a parc. č. 2246 – zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 2792 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/1
Dátum uzatvorenia: 20.07.2021
Dátum zverejnenia: 20.07.2021
Dátum účinnosti: 21.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

 

Aktualizácia: 20.7.2021 | Počet zobrazení: 907
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.