Kúpna zmluva č. 0488 0415 21 00

Kúpna zmluva č. 0488 0415 21 00, ktorej predmetom sú pozemky reg. C KN v k. ú. Záhorská Bystrica, parc. č. 4313 – orná pôda vo výmere 60 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/12 a parc. č. 4314 – orná pôda vo výmere 65 m2, spoluvlastníckom podiele 1/12.
Dátum uzatvorenia: 19.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 19.7.2021 | Počet zobrazení: 716
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.