Zmluva o nájme pozemku č. 08-83-0387-21-00

Nájom pozemkov registra „C“ KN, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21505/22 a parc. č. 1772/26, za účelom vybudovania časti verejného chodníka pre peších spájajúceho ulice Kráľovské údolie a Radvanská, spoločnosti iiSTATE, s.r.o.
Číslo zmluvy: 08-83-0387-21-00
Dátum uzatvorenia: 13.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 19.7.2021 | Počet zobrazení: 1357
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.