Zámenná zmluva č. 03 88 0382 21 00

Zámenná zmluva č. 03 88 0382 21 00, ktorej predmetom je zámena pozemkov registra „C“ KN parc. č. 1209/30 a parc. č. 1993/7, k. ú. Devín, LV č. 649 za pozemok registra „E“ KN parc. č. 3057/27, k. ú. Devín, LV č. 1.
Dátum uzatvorenia: 15.07.2021
Dátum zverejnenia: 19.07.2021
Dátum účinnosti: 20.07.2021
Oddelenie majetkových vzťahov
 

 
 


 

Odkazy

 

Aktualizácia: 19.7.2021 | Počet zobrazení: 3110
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Zmluvy o vzájomnom plnení
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Prevod majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.